เทศบาลตำบลหนองแคน call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองแคน
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

สอบถามเรื่องการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ติดต่อได้ตรงไหนค่ะ

ติดต่อที่ งานพัฒนาชุมชน ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแคน ในวันเวลาราชการค่ะ

(โดย:เข็มทอง สุคำภา เขียนเมื่อ:05 มกราคม 2567)

ถ้าต้องการถังขยะของเทศบาล ต้องทำอย่างไร ติดต่อได้ที่ไหน

ติดต่อได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแคน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในเวลาราชการ

(โดย:นางสำลาน เหง้าโอสา เขียนเมื่อ:21 เมษายน 2565)

ถ้าประชาชนมีความต้องการอยากจะใช้น้ำประปาในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองแคน ควรทำอย่างไร

ให้ผู้ที่ขอใช้น้ำ นำเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน มายื่นคำร้องได้ที่กองช่าง ในเวลาราชการ และเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบระยะทางพื้นที่ในการติดตั้งพร้อมให้คำแนะนำในการขอใช้บริการ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(โดย:นายสีเสวย สุคำภา เขียนเมื่อ:21 เมษายน 2565)

การจ่ายภาษีที่ดินของพื้นที่ตำบลหนองแคน สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางไหนบ้างค่ะ

นำเอกสารการจ่ายภาษีมายื่นได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแคน ชั้น 1 กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ในเวลาราชการ

(โดย:นางรัตน์ สุคำภา เขียนเมื่อ:21 เมษายน 2565)

4 รายการที่ดำเนินการแล้ว