เทศบาลตำบลหนองแคน call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองแคน
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแคน 172 หมู่ 2 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 49140 โทรศัพท์ : 0-4264-4069ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 103
account_box สภาเทศบาลตำบลหนองแคน
นายแดงมา เหง้าโอสา
ประธานสภา อบต.
โทร : 094-3862154
นายแดงมา เหง้าโอสา
ประธานสภา อบต.
โทร : 094-3862154
นายชัยสิทธิ์ เชื้อคำจันทร์
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 080-3066890
นายชัยสิทธิ์ เชื้อคำจันทร์
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 080-3066890
นายไวพจน์ เชื้อคำจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 092-4028105
นายไวพจน์ เชื้อคำจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 092-4028105
นายศรัญย์ ไชยเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 061-1392128
นายศรัญย์ ไชยเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 061-1392128
นายธีรวัฒน์ สุคำภา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 083-5298003
นายธีรวัฒน์ สุคำภา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 083-5298003
นายสมัย เชื้อคำจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 096-9313168
นายสมัย เชื้อคำจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 096-9313168
นายมาด ไชยบัน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 061-9953760
นายมาด ไชยบัน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 061-9953760
นายยศศักดิ์ สุคำภา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 080-4102574
นายยศศักดิ์ สุคำภา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 080-4102574
นายทองสวัสดิ์ เชื้อวังคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 080-0041739
นายทองสวัสดิ์ เชื้อวังคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 080-0041739
นางสาวบางแสน สุคำภา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 064-5023118
นางสาวบางแสน สุคำภา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 064-5023118
นางสุรีรัตน์ บัวสุก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 086-0520009
นางสุรีรัตน์ บัวสุก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 086-0520009
นายธุระ เชื้อวังคำ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 083-9676424
นายธุระ เชื้อวังคำ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร : 083-9676424
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายบรรจง ไชยเพชร
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน
โทร : 081-7994543
นายบรรจง ไชยเพชร
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน
โทร : 081-7994543
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการออนไลน์