เทศบาลตำบลหนองแคน call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองแคน
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแคน 172 หมู่ 2 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 49140 โทรศัพท์ : 0-4264-4069ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 130
camera_alt ภาพกิจกรรม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 จัดโครงการอบรมบริหารงานบุคคลพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติราชการด้านกฎหมายท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [23 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
เมื่อวันอังคาร ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองแคน มอบห้องน้ำให้นางตาล กงนะ บ้านบางทราย หมู่ 6 เทศบาลตำบลหนองแคน ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร [14 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
เทศบาลตำบลหนองแคน ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เนื่องใน "วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา กษัตริย์ [9 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2564 นายบรรจง ไชยเพชร นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารพร้อมทั้งสมาชิกสภา/พนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาลตำบลหนองแคน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ... [5 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมสำรวจเส้นทางปั่นจักรยานและแหล่งท่องเที่ยวเทศบาลตำบลหนองแคน [15 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
ประชาคมเรื่อง กองทุนขยะชุมชนเทศบาลตำบลหนองแคน 7 หมู่บ้าน [11 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
เทศบาลตำบลหนองแคน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะชุมชน [5 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
ประชุมเชิงรุกโควิด - 19 [26 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร [7 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพัธ์การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีงบประมาณ 2564 [29 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 158 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายบรรจง ไชยเพชร
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน
โทร : 081-7994543
นายบรรจง ไชยเพชร
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน
โทร : 081-7994543
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการออนไลน์