เทศบาลตำบลหนองแคน call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองแคน
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประมวลภาพ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลหนองแคน วันที่ 8 พฤศิจิกายน 2565 [8 พฤศจิกายน 2565]
ประมวลภาพ งานกฐินสามัคคีวัดศรีบุญเรือง ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565 [7 พฤศจิกายน 2565]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี วันจันทร์ ที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ [1 พฤศจิกายน 2565]
ขอเชิญชวนร่วมสืบสานประเพณี "ลอยกระทง" ประจำปี 2565 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ สระน้ำหนองแคน เปิดกิจกรรมประกวดชิงรางวัล ได้แก่ ประกวดกระทงสวยงาม ประกวดนางนพมาศ และแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเสียงทอง... [1 พฤศจิกายน 2565]
เทศบาลตำบลหนองแคน ร่วมกิจกรรม “วันปิยมหาราช” น้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอดงหลวง [23 ตุลาคม 2565]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 18 ตุลาคม 2565 [18 ตุลาคม 2565]
เทศบาลตำบลหนองแคน เดินรณรงค์ ในโครงการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สู่การพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะ ภายใต้โครงการ "รณรงค์ ละ ลด เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ในชุมชนและกิจกรรมสานพลังชุมชนปอดใสไร้ควันบุหรี่" [12 ตุลาคม 2565]
เปิดลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [1 ตุลาคม 2565]
เทศบาลตำบลหนองแคน มอบเกียรติบัตร "พนักงานดีเด่น" ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นผู้มีความเสียสละอุทิศจนสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะบุคคลผู้ทำประโยชน์ให้กับองค์กรและชุมชน [30 กันยายน 2565]
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TOBE NUM BER ONE โครงการในทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีและโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร [19 กันยายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 - 10 (ทั้งหมด 195 รายการ)


× เทศบาลตำบลหนองแคน