เทศบาลตำบลหนองแคน call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองแคน
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศเทศบาลตำบลหนองแคน เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นใดในตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
photo เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองแคน เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:OSS)เทศบาลตำบลหนองแคน
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file คำเทศบาลตำบลหนองแคน เรื่อง แต่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)เทศบาลตำบลหนองแคน
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
photo ขอประชาสัมพันธ์ เพจเทศบาลตำบลหนองแคน "ปัจจุบันเป็น เพจชื่อ เทศบาลตำบลหนองแคนเพจหลัก กดที่ลิงค์ได้เลย https://www.facebook.com/profile.php?id=100076278874827&mibextid=2JQ9oc poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
photo ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ขออนุญาตดำเนินกิจการ ในเขตเทศบาลตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
photo ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเตือนภัยตรวจสอบพบเพจ Facebook ชื่อ "ศูนย์ดำรงธรรม" หลอกลวงประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
photo ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้้ายโฆษณาทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองแคน เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ส.2562 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลหนองแคน เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ขอรายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ ของเทศบาลตำบลหนองแคน ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
1 - 20 (ทั้งหมด 169 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9