เทศบาลตำบลหนองแคน call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองแคน
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file กฏบัตรการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
photo 1 มิถุนายน 2565 ต้องปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
photo โรงผลิตน้ำดื่มบริการประชาชน เทศบาลตำบลหนองแคน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
photo กราฟิกพยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และข่าวพยากรณ์อากาศจังหวัดมุกดาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
photo การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแคน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
photo การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแคน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
photo กำหนดสมัยประชุมสภาเทศเทศบาลตำบลหนองแคน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
photo การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแคน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
photo ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฎิบัติหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
photo ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
photo ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ร่วมงานปั่นจักรยานตำบลหนองแคน "ปั่นวัดใจ ไปหนองแคน " poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนระยะ 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
photo กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอดงหลวง ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ยินดีต้อนรับ พ.ต.ท.ดร.จิตต์ ศรีโยหะมุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
photo มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
photo ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
photo เทศบาลตำบลหนอแคนประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลหนองแคน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
1 - 20 (ทั้งหมด 133 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7


× เทศบาลตำบลหนองแคน