เทศบาลตำบลหนองแคน call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองแคน
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ส.2562 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลหนองแคน เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
photo สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลหนองแคน ได้ผลคะแนนประเมิน ITA ระดับ A 85.67 คะแนน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
photo หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.2 ดงหลวง มาขอคิดประกาศ พระราชกฤษฎีกา ไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file กฏบัตรการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
photo 1 มิถุนายน 2565 ต้องปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
photo โรงผลิตน้ำดื่มบริการประชาชน เทศบาลตำบลหนองแคน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
photo กราฟิกพยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และข่าวพยากรณ์อากาศจังหวัดมุกดาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
photo การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแคน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
photo การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแคน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
photo กำหนดสมัยประชุมสภาเทศเทศบาลตำบลหนองแคน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
photo การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแคน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
1 - 20 (ทั้งหมด 142 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8


× เทศบาลตำบลหนองแคน