เทศบาลตำบลหนองแคน call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองแคน
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแคน 172 หมู่ 2 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 49140 โทรศัพท์ : 0-4264-4069insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo เทศบาลตำบลหนองแคน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
photo คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเทศบาลตำบลหนองแคน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
photo ประกาศเทศบาลตำบลหนองแคน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลหนองแคน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลหนองแคน เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
photo คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแคน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
photo ประชาสัมพันธ์และบรรยายกาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10]
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
photo ขอรายงานผลการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่องรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนสำรวจข้อมูล ผู้ด้อยโอกาสที่มีความเสี่ยงหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(covid-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประกาศ เรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
photo ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแคน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
photo ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแคน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
photo ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลหนองแคน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
photo ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดินในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแคน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ มุกดาหาร ปิดทางเข้าออกจังหวัดทุกช่องทาง ห้ามคนและรถโดยสารที่ไม่จำเป็นเข้าจังหวัดโดยเด็ดขาด poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ห้ามออกนอกเขตจังหวัดมุกดาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
1 - 20 (ทั้งหมด 57 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายเกษมศักดิ์ ลอยครบุรี)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน
(นายเกษมศักดิ์ ลอยครบุรี)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 47
เดือนนี้ 5,782
เดือนที่แล้ว 10,649
ทั้งหมด 17,630