เทศบาลตำบลหนองแคน call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองแคน
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแคน 172 หมู่ 2 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 49140 โทรศัพท์ : 0-4264-4069ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 84
camera_alt ภาพกิจกรรม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 จัดโครงการอบรมบริหารงานบุคคลพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติราชการด้านกฎหมายท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [23 ธันวาคม 2564]
เมื่อวันอังคาร ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองแคน มอบห้องน้ำให้นางตาล กงนะ บ้านบางทราย หมู่ 6 เทศบาลตำบลหนองแคน ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร [14 ธันวาคม 2564]
เทศบาลตำบลหนองแคน ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เนื่องใน "วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา กษัตริย์ [9 ธันวาคม 2564]
วันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2564 นายบรรจง ไชยเพชร นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารพร้อมทั้งสมาชิกสภา/พนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาลตำบลหนองแคน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ... [5 ธันวาคม 2564]
 
image แหล่งท่องเที่ยว เทศบาลตำบลหนองแคน
วัดโพธิ์ศรีแก้ว รายละเอียด : วัดโพธิ์ศรีแก้วเป็นวัดระดับวัดชุมชน เป็นวัดเจ้าคณะอำเภอดงหลวง เป็นศูนย์กลางดำลงพุทธศาสนา ให้บริการชาวพุทธในเขตที่ตั้งพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1...
วัดภูถ้ำพระ บ้านโพนไฮ
อ่างเก็บน้ำห้วยไร่
อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ
วัดบ้านโพนไฮพัฒนาราม
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายบรรจง ไชยเพชร
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน
โทร : 081-7994543
นายบรรจง ไชยเพชร
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน
โทร : 081-7994543
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการออนไลน์

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมฯ


ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ