เทศบาลตำบลหนองแคน call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองแคน
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
image แหล่งท่องเที่ยว เทศบาลตำบลหนองแคน
วัดโพธิ์ศรีแก้ว รายละเอียด : วัดโพธิ์ศรีแก้วเป็นวัดระดับวัดชุมชน เป็นวัดเจ้าคณะอำเภอดงหลวง เป็นศูนย์กลางดำลงพุทธศาสนา ให้บริการชาวพุทธในเขตที่ตั้งพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1... [5 ตุลาคม 2564]
วัดภูถ้ำพระ บ้านโพนไฮ [5 ตุลาคม 2564]
อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ [5 ตุลาคม 2564]
อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ [5 ตุลาคม 2564]
วัดบ้านโพนไฮพัฒนาราม [5 ตุลาคม 2564]
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลหนองแคน