เทศบาลตำบลหนองแคน call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองแคน
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร grade
เผยแพร่วันที่ : 23 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร grade
เผยแพร่วันที่ : 23 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม× เทศบาลตำบลหนองแคน