เทศบาลตำบลหนองแคน call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองแคน
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแคน 172 หมู่ 2 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 49140 โทรศัพท์ : 0-4264-4069folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo เทศบาลตำบลหนองแคน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต grade
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
photo คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเทศบาลตำบลหนองแคน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]   attach_file [เอกสาร 5]  
photo ประกาศเทศบาลตำบลหนองแคน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลหนองแคน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
photo ประกาศเทศบาลตำบลหนองแคน เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview157
photo คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแคน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview53 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน บ้านโคกยาว หมู่ที่7 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหญ้าไทร บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่4 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview59 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำขี้ยาง(ต่อสายเดิม) บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่1
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
photo ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1ตัน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
(นายเกษมศักดิ์ ลอยครบุรี)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน
(นายเกษมศักดิ์ ลอยครบุรี)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 116
เดือนนี้ 5,851
เดือนที่แล้ว 10,718
ทั้งหมด 17,699