messager
 
เทศบาลตำบลหนองแคน call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองแคน
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
account_box กองช่าง
นายนิรุตติ ตระดวงดี
MR. NIRUTTI TRADOUNGDEE

ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธวัชชัย สุคำภา
MR. THAWATCHAI SUKHAMPA

นายช่างโยธา
นางสาวกัลยรัตน์ พนมเสริฐ
MS. KANYARAT PANOMSERT

พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอาคม บุญคำ
MR. ARKHOM BOONKHAM

พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายพงษ์ศธร แคลลา
MR. PONGSATHORN KALLA

พนักงานจ้างเหมาบริการ