เทศบาลตำบลหนองแคน call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองแคน
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เมื่อวันพุธ ที่ 6 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลหนองแคน ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย “วันจักรี” โดย นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันสำคัญของชาติไทย “วันจักรี" ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน บริเวณวัดโพนไฮพัฒนาราม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแคน วัดโพนไฮพัฒนาราม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแคน
ผู้โพส : admin


× เทศบาลตำบลหนองแคน