ชื่อเรื่อง : ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) เป็นนมสดพร้อมดื่ม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง รสจืด จำนวน 19,076 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง