ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2,6 จำนวน 6 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง