ชื่อเรื่อง : ขอรายงานผลการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
ชื่อไฟล์ : BcX00GWTue32409.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : เรื่อง ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ราย นายบ้อง สุคำภา อายุ 26 ปี เป็นผู้พิการในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองแคน อยู่บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ประเภทความพิการ ทางสติปัญญา มีฐานะยากจน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ได้สนับสนุนงบประมาณปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว


ชื่อไฟล์ : BRwU0jHTue32413.jpg