เทศบาลตำบลหนองแคน call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองแคน
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแคน 172 หมู่ 2 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 49140 โทรศัพท์ : 0-4264-4069folder แบบฟอร์มต่างๆ
insert_drive_file คําขออนุญาตกอสราง-ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานขุดดินหรือถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมฯ-น.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file คำร้องขออนุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file หลักฐานประกอบการขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file แบบคำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายเกษมศักดิ์ ลอยครบุรี)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน
(นายเกษมศักดิ์ ลอยครบุรี)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 76
เดือนนี้ 5,811
เดือนที่แล้ว 10,678
ทั้งหมด 17,659