เทศบาลตำบลหนองแคน call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองแคน
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแคน 172 หมู่ 2 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 49140 โทรศัพท์ : 0-4264-4069ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 102
folder แบบฟอร์มต่างๆ
insert_drive_file คําขออนุญาตกอสราง-ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานขุดดินหรือถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมฯ-น.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file คำร้องขออนุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
insert_drive_file หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file หลักฐานประกอบการขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file แบบคำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายบรรจง ไชยเพชร
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน
โทร : 081-7994543
นายบรรจง ไชยเพชร
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน
โทร : 081-7994543
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการออนไลน์