เทศบาลตำบลหนองแคน call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองแคน
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลหนองแคน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
photo แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลหนองแคน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333 |
description แผนดำเนินงานปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312 |
description แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323 |
photo ประกาศ การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 325 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 301 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 303 |
photo ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 320 |
insert_drive_file แผนพัฒนา 3 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327 |
photo ประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 303 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1