เทศบาลตำบลหนองแคน call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองแคน
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแคน 172 หมู่ 2 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 49140 โทรศัพท์ : 0-4264-4069ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 55
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
photo แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลหนองแคน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
description แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
description แผนดำเนินงานปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
photo ประกาศ การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
photo ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
insert_drive_file แผนพัฒนา 3 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
photo ประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายบรรจง ไชยเพชร
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน
โทร : 081-7994543
นายบรรจง ไชยเพชร
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน
โทร : 081-7994543
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการออนไลน์