เทศบาลตำบลหนองแคน call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองแคน
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแคน 172 หมู่ 2 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 49140 โทรศัพท์ : 0-4264-4069ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 134
folder สาระน่ารู้
photo ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
insert_drive_file ภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file การขอร่วมใช้นามสกุล poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file การจดทะเบียนหย่า poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file การจดทะเบียนสมรส poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file ภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file ภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายบรรจง ไชยเพชร
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน
โทร : 081-7994543
นายบรรจง ไชยเพชร
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน
โทร : 081-7994543
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการออนไลน์