172 หมู่ 2 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 49140 โทรศัพท์/แฟกซ์ : 042 644 069
© 2021 www.nongkhaen.go.th