สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแคน เลขที่ 172 หมู่ 2 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 49140 โทรศัพท์/แฟกซ์ : 042-644 069
© 2016 www.nongkhaen.go.th